zaterdag 16 oktober 2010

EINDE VAN DE POSTBODE

red de postbode


Een wilde staking onder TNT postbodes deze week vanwege onderbezetting en te hoge werkdruk. Het voormalige staatsbedrijf reorganiseert en wil 11.000 postbodes ontslaan, waarvan 4.500 gedwongen, terwijl er volop werk is. De Productiedivisie waaronder de postbodes vallen, maakte in 2009 zelfs nog een geschatte winst van 488 miljoen euro en blijft daarmee het meest lucratieve onderdeel van TNT.

In ZEMBLA postbodes die de druk van TNT weerstaan om niet met de media te praten. Niet eerder spraken postbodes zo uitgebreid over het keiharde beleid van postbedrijf TNT en wat dat dagelijks voor hen op de werkvloer betekent.

De ZEMBLA-aflevering ‘Einde van de postbode’ is op zaterdag 16 oktober om 22.30 uur te zien bij de VARA op Nederland 2.

Alle postbodes met een contract van 25 uur of meer worden door TNT ontslagen en vervangen door goedkope parttime krachten. Er wordt ze geen perspectief geboden om ergens anders in het bedrijf te werken. De 55-jarige postbode Marius is wanhopig na 30 jaar bij de post gewerkt te hebben. Hij heeft een gezin te onderhouden en zal met zijn leeftijd niet snel weer aan een andere baan komen: ‘Er is zo ontzettend veel werk, laat ons gewoon werken. Wij willen graag werken.’

Peter Wiechman van de AbvaKabo zegt dat het niet zo kan zijn dat je duizenden mensen gaat ontslaan en dat je de ruimte bij een goedlopend bedrijfsonderdeel wel hebt, maar willens en wetens niet wilt benutten. De Pakketdivisie van TNT is bijvoorbeeld een snel groeiend bedrijfsonderdeel, waar overtollige postbodes zouden kunnen werken, maar TNT kiest ervoor het overgrote deel van dat werk uit te besteden en duizenden postbodes te ontslaan.

Een teamcoach die de postbodes moet aansturen, gaat het aan het hart dat teamcoaches aan de ene kant mensen eruit moeten werken en aan de andere kant te weinig mensen hebben om al het werk aan te kunnen op hun vestiging.
Een van de vele veranderingen die TNT al doorgevoerd heeft, is het zo optimaal mogelijk werken, Optivo genoemd. Postbode Leon beschrijft hoe hij, als hij op zijn stoel zit, nu nog net 5 cm. naar links of naar rechts mag draaien, maar verder niet van zijn stoel af mag.

Collega-postbode Appie zegt over de werkdruk in ZEMBLA: ‘Ze zeggen: je krijgt 90 seconden per brief. Dat is allemaal leuk en aardig als je een brievenbus hebt waar je met je auto langs kan rijden, maar als je de brievenbus wat verder weg hebt, dan lukt dat gewoon niet.’
Leo is onlangs met de Vut gegaan. Hij geeft aan dat in zijn team zeker drie van de acht mensen overspannen zijn geraakt. ‘Dus zo grijpt het wel aan, ja.’

Het bestuur van TNT kiest er vooral voor tegemoet te komen aan de wensen van de aandeelhouders ten koste van de werknemers, zegt econoom H. Schenk. ‘Die hedgefondsen proberen het bedrijf een richting op te sturen, die uiteindelijk zal resulteren in hoge winstgevendheid en hoge dividenden. Door korte termijn bezuinigingen. En dat zijn vooral bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden.’

TNT geeft echter aan dat de toenemende concurrentie en de volumedaling in de post de redenen zijn voor de reorganisaties. De Universiteit van Utrecht berekende voor ZEMBLA dat het voormalige staatsbedrijf ondanks de liberalisatie nog 85,7% van de Nederlandse markt in handen heeft. En dat TNT jaarlijks een omzet van 10 miljard euro heeft en 1,13 miljard euro winst maakt. De TNT Maildivisie – waar TNT Productie het sterkste bedrijfsonderdeel van is - zorgt voor 40 procent van de inkomsten van het hele bedrijf TNT. En genereert meer dan 70 procent van alle winst die het hele bedrijf wereldwijd maakt.

Samenstelling en regie: Thomas Blom.
Research: Sanne Boer.
Eindredactie: Kees Driehuis.


bron ZEMBLA

donderdag 14 oktober 2010

Nog geen akkoord over vermindering ontslagen TNT

Publicatietijd: 14/10/2010 19:13
Rubriek: Binnenland Organisatie: ABVAKABO FNV IPTC: Arbeid / Staking -Arbeid / Vakbonden -Arbeid / Arbeidsgeschil -Arbeid / CAO's
Dit is een origineel persbericht.
Nog geen akkoord over vermindering ontslagen TNT

TNT en de vakbonden hebben vandaag opnieuw gesproken over vermindering van het aantal gedwongen ontslagen bij het postbedrijf. TNT heeft daarbij een aantal nieuwe toezeggingen gedaan. "Het is goed dat het bedrijf ons onder druk van arbeidsonrust verder tegemoet komt', zegt Abvakabo FNV-bestuurder Peter Wiechmann. "Ten opzichte van vorige week is TNT is bereid om meer van onze eisen in te willigen. Alleen zegt TNT nu nog niet aan te kunnen geven wat dit oplevert aan minder ontslagen. Dat moet de bedrijfsleiding ons nu heel snel duidelijk maken."

Op donderdag 21 oktober spreekt Abvakabo FNV over de stand van zaken in het overleg met de kaderleden. TNT heeft toegezegd voor die vergadering meer duidelijkheid te bieden over het aantal gedwongen ontslagen. De vraag is vervolgens of de kaderleden voldoende vertrouwen hebben in het traject om het overleg met TNT voort te zetten. Wiechmann: "Onze leden moeten lang wachten voordat er duidelijkheid komt. Die onzekerheid is niet prettig, maar als wij kunnen voorkomen dat heel veel mensen straks werkloos thuis komen te zitten, dan vind ik dat wij het aan hen verplicht zijn om het maximaal haalbare te doen."

TNT heeft aangekondigd flink te willen reorganiseren. Het postbedrijf verwacht dat bij die reorganisaties maximaal 4500 mensen gedwongen ontslag krijgen. Doel van de bond is om dit aantal fors omlaag te brengen. Abvakabo FNV vreest echter nog altijd dat de plannen van TNT tot nog meer ontslagen gaan leiden. De bond erkent dat de postvolumes dalen en er grote concurrentie is op de postmarkt. Maatregelen zijn dus nodig, maar aangekondigde massaontslag van deze omvang niet.

Over Abvakabo FNV
Abvakabo FNV is de grootste vakbond in de publieke sector met meer dan 350.000 leden. De bond zet zich in voor de belangen van werknemers in diverse beroepsgroepen in de sectoren zorg, welzijn, overheid, nuts, post en telecom. Abvakabo FNV ondersteunt haar leden bij conflict en carrière in elke fase van hun loopbaan.
Links:
Geen informatie
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ilse van der Poel, persvoorlichter Abvakabo FNV, tel. 06 5379 5852
ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
Website:
Geen informatie
Laatste persberichten van deze organisatie

bron anp persbureau

zie ook berichten telegraaf


zie ook berichten destentor

Abvakabo FNV | Vakbonden houden prijzenoorlog postmarkt tegen het licht

Abvakabo FNV | Vakbonden houden prijzenoorlog postmarkt tegen het licht

donderdag 7 oktober 2010

Dreiging banenverlies postsector niet weggenomen.

DSC_0034
Scharon Gesthuizen7 oktober 2010, spoeddebat - Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) grijpt niet in bij de vastgelopen cao-onderhandelingen in de postsector. Gesthuizen zie foto hierboven(SP) vindt dat verontrustend, want daardoor komen veel banen in gevaar. Bovendien is er dan nog steeds geen oplossing voor postbezorgers die minder dan het minimumloon verdienen.
Als bonden en postbedrijven niet snel een cao afsluiten, dwingen ministers Van der Hoeven en Donner (Sociale Zaken) Sandd en SelektMail om hun freelance postbestellers per 1 januari in dienst te nemen. Deze bedrijven zeggen een cao door de prijzenoorlog op de postmarkt niet te kunnen betalen. Als het toch zover komt, verliezen wellicht duizenden mensen hun baan.
Prijsmaatregel Enige tijd geleden kreeg een postbedrijf 38 cent voor het bezorgen van een poststuk. Door de prijzenoorlog is dat nu nog maar 10 cent. Geen wonder dat Sandd en SelektMail een goede cao niet meer kunnen betalen, aldus Vermeij (PvdA) en Gesthuizen. Zij willen daarom dat de minister als marktmeester op gaat treden en een minimumprijs per poststuk instelt. Maar minister Van der Hoeven wijst erop dat de Prijzenwet zoiets helemaal niet toestaat.
Verkenner Door de stukgelopen cao-onderhandelingen staan 30.000 banen op de tocht. Verhoeven (D66) en Schaart (VVD) vragen minister Van der Hoeven daarom een verkenner in te stellen met als taak bedrijven en bonden weer rond de tafel te krijgen.  Van der Hoeven is daartoe bereid, mits gegarandeerd is dat de overheid geen onderdeel van het probleem wordt. Met cao-onderhandelingen heeft de overheid zich namelijk niet te bemoeien, aldus de minister.
De Kamer stemt op 12 oktober over de moties die bij dit debat zijn ingediend.

bron tweedekamer

donderdag 30 september 2010

Het einde van de postbode? TNT-post wil ze allemaal ontslaan

Dat krijg je ervan als je alles aan de markt overlaat: TNT-post heeft besloten om al zijn postbodes te ontslaan. Het bezorgen van de brieven zal voortaan geschieden door veel goedkopere parttime-oproepkrachten. Tenzij de demonstrerende postbodes het tij weten te keren.

De postbode: kan iemand zich een straat voorstellen zonder zijn of haar aanwezigheid? De uitpuilende fietstassen met dikke elastieken bundels. De prachtige uniformen, vorger gedistingeerd zwart met een mooi rood logo, nu voetbal-oranje om ook in het donker goed op te vallen.

Lees voor een uitgebreide geschiedenis van de posterijen in Nederland het verhaal op historiek.net. of kijk op de website van het Communicatiemuseum in Den Haag. Via de video's op deze website kunt u ook vele aspecten van het oude postbedrijf bekijken.
Video,s

Transorma sorteermachine (automatische postsortering) Multifilm, 1929 Bedrijfsfilm over het postsorteren bij de PTT Rotterdam. Vroeger gebeurde het uitzoeken van de post door handsortering in verdeelkasten, waarin de poststukken steeds fijner onderverdeeld werden. Met de nieuwe Transorma sorteermachine gebeurt dit nu half-automatisch. Post wordt via transportkettingen door de machine gevoerd, en vervolgens op basis van een adres-codering door sorteersters aan een toetsenbord naar het bakje van de plaats van hun bestemming getransporteerd. Dit systeem wordt met de camera gevolgd.

Transorma sorteermachine (automatische postsortering) Multifilm, 1929
Postbezorging per boot in natuurgebied de Biesbosch Polygoon Hollands Nieuws, 1980, zw/w De PTT brengt met een boot de post rond in natuurgebied de Biesbosch.

Postbezorging per boot in natuurgebied de Biesbosch Polygoon Hollands Nieuws, 1980, zw/w

Proef met automatische sorteermachines Polygoon Hollands Nieuws, 1979, zw/w Op het hoofdpostkantoor wordt proefgedraaid met automatische sorteermachines.

Proef met automatische sorteermachines Polygoon Hollands Nieuws, 1979, zw/w


Links  

geschiedenis van de posterijen in Nederland het verhaal op historiek.net

bron geschiedenis.vpro

woensdag 29 september 2010

Sandd en Selektmail verder zonder CAO

Sandd en Selektmail verder zonder CAO
Met het vastlopen van de Cao-onderhandelingen voor de postbezorgers krijgen Sandd, SelektMail en Netwerk VSP het moeilijk. Volgens de afspraak in de cao zou 80 procent van de postbezorgers per oktober 2012 een vast contract krijgen. Dit lukte niet. Vervolgens zegden de bonden de cao op en kwamen met een eindbod dat 80 procent een vast contract moet krijgen per 1 oktober 2013. Voor de werkgevers bleek dit niet acceptabel omdat dit volgens hen te duur wordt.

Zonder niewue cao op 1 januari 2011, komen de postbezorgers volgens de Postwet op 1 januari 2011. Dit wordt voor deze postbedrijven een te kostbare zaak en het moeilijk voor hen zal zijn het hoofd boven water te houden. Voor TNT Post is dit een gunstige ontwikkeling aangezien voor hen een deel van de concurrentie zou verdwijnen op termijn.

Met het vastlopen van de onderhandelingen wordt het moeilijk voor deze postbedrijven aangezien de bonden hebben gezegd dat ze niet meer over een cao willen praten.

bron documentwereld

maandag 27 september 2010

Het is onrustig bij TNT Post.

Actualiteiten
Het is onrustig bij TNT Post. Bij een grote reorganisatie komen alle postbodes in vaste dienst op straat te staan. In EenVandaag reageert Harry Koorstra, hoofd van de post-afdeling bij TNT, voor het eerst op de onrust.

• Datum:
28 september 2010
• Uitzendtijd:
18:15 - 18:40 uur

sitestat
bron tvgids

bron eenvandaag

DSC_0032